مهندس قائمی

ادامه مطلب
پروژه ستایش ۱

پروژه ستایش ۱

پروژه مسکونی ستایش با قرارگیری در قطعه زمین K۱ مروراید شهر (غرب، منطقه ۲۲) در قالب یک برج ۲۲ طبقه که شامل ۱۸ طبقه مسکونی ...