تحولات بازار مسکن شهر تهران

همین الان

جهت مشاوره رایگان روی لینک کلیک نمایید

تحولات بازار مسکن

تحولات بازار مسکن تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، به حدود ۱۰.۵  هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۲۰۶/۱ و ۱۶۶/۴  درصدی را نشان می دهد

تحولات بازار مسکن
تحولات بازار مسکن

در گزارش این ماه تحولات بازار معاملات مسکن اطلاعاتی در خصوص قیمت و تعداد آپارتمان معامله شده، متراژ، عمر بنا، منطقه شهری، ارزش واحد مسکونی و نرخ اجاره بها ارائه می‌گردد.

بر اساس گزارش تیر ماه، اطلاعات زیر ارایه شده است:

۱. حجم معاملات مسکن

در تیر ماه تحولات بازار ۱۴۰۱، تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به ۱۰۲۹۴ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل آن (خردادماه ۱۴۰۱) ۲۵.۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تیر ماه ۱۴۰۰)، ۱۰۳.۰ درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

تیر ۱۴۰۰

خرداد ۱۴۰۱

تیر ۱۴۰۱

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

تعداد معاملات

۵۰۷۱

۱۳۸۷۴

۱۰۲۹۴

۲۵.۸-

۱۰۳.۰

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران و تحولات بازار معاملات مسکن به تفکیک عمر بنا در تیر ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۰۲۹۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده­اند.

با این وجود سهم مذکور تحولات بازار معاملات مسکن در مقایسه با تیر ماه سال قبل حدود ۳.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه­های «۱۱ تا ۱۵ سال» و «بیش از ۲۰ سال» ساخت افزوده شده است.

عمر بنا (سال)

تیر ماه

درصد تغییر

سهم درصد

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۰

۱۴۰۱

تا ۵ سال

۵۴۱۸

۱۶۹۸

۳۰۹۶

۶۸.۷-

۸۲.۳

۳۳.۵

۳۰.۱

۱۰-۶

۲۷۱۱

۱۰۹۲

۱۷۴۶

۵۹.۷-

۵۹.۹

۲۱.۵

۱۷.۰

۱۵-۱۱

۱۸۲۱

۷۳۷

۱۶۲۲

۵۹.۵-

۱۲۰.۱

۱۴.۵

۱۵.۸

۲۰-۱۶

۲۳۸۹

۸۸۰

۱۷۱۶

۶۳.۲-

۹۵.۰

۱۷.۴

۱۶.۷

بیش از ۲۰

۱۷۰۸

۶۶۴

۲۱۱۴

۶۱.۱-

۲۱۸.۴

۱۳.۱

۲۰.۵

جمع کل

۱۴۰۴۷

۵۰۷۱

۱۰۲۹۴

۶۳.۹-

۱۰۳.۰

۱۰۰.۰

۱۰۰.۰

 

توزیع تعداد تحولات بازار معاملات مسکن انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم ۹.۲ و ۸.۸ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نمودار توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده

۲. تحولات قیمت مسکن

در تیر ماه سال ۱۴۰۱،تحولات بازار معاملات مسکن متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه­های معاملات ملکی شهر تهران ۴۱۷۰۴۹ هزار ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (خردادماه ۱۴۰۱) و ماه مشابه سال قبل (تیر ماه ۱۴۰۰) به ترتیب معادل ۵.۸ و ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است بر اساس محاسبات تحولات بازار جدید مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه قیمت مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل) در تیرماه امسال، ۸.۳ درصد گزارش شده است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

تیر ۱۴۰۰

خرداد ۱۴۰۱

تیر ۱۴۰۱

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

۳۰۰۴۴۷

۳۹۴۱۴۵

۴۱۷۰۴۹

۵.۸

۳۸.۸

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران،در تحولات بازار معاملات مسکن بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵/۸۳۷ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۸/۲۰۷ میلیون ریال  به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۵.۰ و ۵۴.۶ درصد افزایش  داشته­اند.

نمودار متوسط  تحولات بازار قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران-(مبالغ به میلیون ریال)

تحولات بازار مسکن
تحولات بازار مسکن

۳. مقایسه رشد بهای مسکن با رشد قیمت سایر بازارها در تیر ۱۴۰۱

بررسی روند معاملات مسکن در تیر ماه ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد بازارهای دلار و مسکن و افت دیگر بازارهای مالی است. در این میان مسکن بیشترین بازدهی مثبت و طلا بیشترین بازدهی منفی را تجربه نمودند.

تحولات بازار بورس نیز افت تحولات بازار  داشته است.

بیشترین بازدهی مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن با ۵.۸ درصد بوده است و پس از آن بازار دلار شاهد بازدهی مثبت ۰.۷۶ بوده است

بازارهای طلا، سکه و بورس نیز به ترتیب شاهد بازدهی منفی ۵.۳۶، ۴.۵۲ و ۴.۴۰ بوده‌اند.

آخرین توضیحات درباره گزارش تحولات بازار معاملات مسکن :

آمار فوق حجم معاملات مسکن تهران در تحولات بازار معاملات مسکن را در بازه یک ساله فروردین ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تحولات بازار بروزرسانی می گردد.

همین الان

جهت مشاوره رایگان روی لینک کلیک نمایید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.