پروژه مروارید ایران سازه در منطقه 22

ادامه مطلب
برج مروارید ایران سازه

برج مروارید ایران سازه

برج مروارید ایران سازه برج مروارید ایران سازه واقع شده در منطقه 22 شهرک مروارید شهر بلوک E5 میباشد این پروژه متعلق به شرکت بزرگ عمرانی ایران سازه میباشد. برج ...