خاص ترین برج های منطقه 22

ادامه مطلب
برج الماس

برج الماس

برج الماس برج الماس متعلق به تعاونی مسکن حفاظت اطلاعات ارتش در شهرک چیتگر پهنه بی میباشد. موقیعت مکانی برج حفاظت الماس در غرب دریاچه چیتگر بلوار پژوهش ضلع جنوب ...