برج های 12 فروردین در منطقه 22

ادامه مطلب
برج های ۱۲ فروردین

برج های ۱۲ فروردین

برج های 12 فروردین برج های 12 فروردین که به برج‌های ساحل نیز شناخته شده می‌باشند.این مجموعه در منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده و توسط تعاونی مسکن برج های ...