برج های قائم در منطقه 22

ادامه مطلب
برج قائم

برج قائم

برج قائم برج قائم در اطراف دریاچه چیتگر در منطقه ۲۲ به دو فاز ۱ و ۲ تقسیم می‌شود که فاز ۱ آن شامل ۶ بلوک بوده که بصورت ردیفی ...