برج های صیاد در منطقه 22

ادامه مطلب
برج های صیاد

برج های صیاد

برج های صیاد برج های صیاد شیرازی ۲ دومین فاز اجرا شده از مجموعه برج‌های صیاد شیرازی در منطقه ۲۲ تهران و اطراف دریاچه چیتگر می‌باشد. سازنده این مجموعه برج ...