برج مروارید شهر 2 در منطقه 22

ادامه مطلب
برج مروارید ۲

برج مروارید ۲

برج مروارید ۲ برج مروارید ۲ در قالب یک برج 31 طبقه و دارای 208 واحد مسکونی که در هر طبقه 8 واحد مسکونی قرار گرفته و در موقعیت مکانی ...