برج مرجان2 در منطقه 22

ادامه مطلب
برج مرجان ۲

برج مرجان ۲

برج مرجان ۲ برج مرجان ۲ را بدون شک باید یکی از بهترین سازه های منطقه ۲۲ را دانست. این برج در قالب برج دوقلوی ۴۲ طبقه خودنمایی کرده که ...