برج مدیران شهرداری 2 در کوهک

ادامه مطلب
برج مدیران شهرداری ۲

برج مدیران شهرداری ۲

برج مدیران شهرداری ۲ برج مدیران شهرداری ۲ بی‌شک یکی از برج‌های پرطرفدار در حال ساخت منطقه‌ی کوهک است که توسط تعاونی خوش‌نام مسکن مدیران منابع انسانی شهرداری احداث می‌گردد. ...