برج لوکس پارلمان در دریاچه چیتگر

ادامه مطلب
برج پارلمان

برج پارلمان

برج پارلمان برج پارلمان واقع در نزدیکی دریاچه چیتگر، در منطقه‌ی ۲۲ با موقعیت مکانی‌ای در مجاورت بزرگ‌ترین مرکز تجاری خاورمیانه، ایران‌مال، قرار گرفته است که موقعیت استثنایی جهت سکونت ...