برج فرزانگان در منطقه 22

ادامه مطلب
برج فرزانگان

برج فرزانگان

برج فرزانگان برج فرزانگان واقع در بلوار کوهک ، منطقه ۲۲ توسط شرکت تعاونی مسکن ابنیه همت که یکی از معتبر ترین تعاونی های منطقه ۲۲ است تکمیل شده، ۲۶ ...