برج دندانپزشکان امیرکبیر در منطقه 22

ادامه مطلب
برج دندانپزشکان امیرکبیر

برج دندانپزشکان امیرکبیر

برج دندانپزشکان امیرکبیر   برج دندانپزشکان امیرکبیر واقع شده در منطقه ۲۲ شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بعداز ۴ راه کاج وروبروی ضلع شمالی پروژه تهران مال می‌باشد. برج دندانپزشکان پروژه ...