برج حسابرسان در منطقه 22

ادامه مطلب
برج حسابرسان

برج حسابرسان

برج حسابرسان برج حسابرسان در سال ۱۳۹۱ توسط تعاونی سازمان حسابرسی در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ متر در شهرک مروارید شهر شروع به ساختن کرد و در سال ۱۳۹۸ تحویل ...