برج تریتیوم 4 در مروارید شهر

ادامه مطلب
پروژه تریتیوم ۴

پروژه تریتیوم ۴

پروژه لوکس دیگری از شرکت نیکان سازه سدید پروژه تریتیوم ۴ پنجمین پروژه‌ای است که شرکت نیکان سازه در راستای ساخت برج‌های با کیفیت و مدرن و لوکس در منطقه ...