برج باغ ایرانی کدام منطقه است

ادامه مطلب
برج باغ ایرانی

برج باغ ایرانی

برج باغ ایرانی برج باغ ایرانی که به پروزه دارایی معروف است توسط تعاونی مسکن دارایی در زمینی به وسعت ۲۴۰۰۰ متر مربع در حال ساخت میباشد. این پروژه تجاری ...