برج ایران در کدام منطقه قرار دارد

ادامه مطلب
برج ایران

برج ایران

برج ایران این پروژه در بهترین موقعیت منطقه کوهک بر بلوار اصلی نبش کوچه راهور واقع شده است. پروژه بانک ملی توسط تعاونی مسکن توسعه عمران سپاهشهر در حال احداث ...