برج اناهیتا در منطقه 22

ادامه مطلب
برج آناهیتا

برج آناهیتا

برج آناهیتا برج آناهیتا در قسمت غربی منطقه ۲۲ یعنی مروارید شهر واقع شده است. این برج توسط تعاونی آتش نشانی ساخته شده و آماده سکونت اعضاء هستش . این برج ...