اطلاعات درباره برج نارنجستان 2 در منطقه 22

ادامه مطلب
برج نارنجستان ۲

برج نارنجستان ۲

برج نارنجستان ۲ برج نارنجستان ۲ و پروژه‌ی مسکونی آن، دومین پروژه تعاونی مسکن نوین‌ساز ابنیه آکام می‌باشد که همانند پروژه‌ی قبلی مورد توجه خریداران و سرمایه‌گذران در منطقه ۲۲ ...