اطلاعات درباره برج خلبانان ارتش در شهرک چیتگر

ادامه مطلب
برج خلبانان ارتش

برج خلبانان ارتش

برج خلبانان ارتش برج خلبانان ارتش B6 در منطقه 22 شهرک چیتگر، 29 طبقه،  مربوط به تعاونی مسکن نیروی هوایی ارتش می‌باشد که این پروژه مخصوص خلبنان نیروی هوایی میباشد....