پروژه مروارید 3 در مروارید شهر

ادامه مطلب
پروژه مروارید ۳

پروژه مروارید ۳

پروژه مروارید ۳ پروژه مروارید ۳ (الماس) در مرواریدشهر توسط شرکت تعاونی دندانپزشکان در حال ساخت میباشد و تا به حال پروژه های مروارید ۱ و ۲ را در منطقه ...