خاص ترین برج های دریاچه چیتگر

ادامه مطلب
برج الماس

برج الماس

برج الماس برج الماس متعلق به تعاونی مسکن حفاظت اطلاعات ارتش در شهرک چیتگر پهنه بی میباشد. موقیعت مکانی برج حفاظت الماس در غرب دریاچه چیتگر بلوار پژوهش ضلع جنوب ...