برج پاریز در منطقه 22

ادامه مطلب
برج پاریز

برج پاریز

برج پاریز برج پاریز در منطقه‌ی 22، واقع در غرب دریاچه‌ی چیتگر احداث شده و مربوط به شرکت صبا نفت تهران است. برج های دارای دو بلوک هستند، که برج‌های ...