برج های 12 فروردین منطقه 22

ادامه مطلب
برج ساحل۲

برج ساحل۲

برج ساحل۲ برج ساحل۲(سپانیر) در منطقه ۲۲ تهران در ضلع شمالی دریاچه شهدای خلیج فارس و ضلع شرقی میدان ساحل قرار دارد که مربوط به شرکت نفت و مهندسین فاز ...