برج های پاسارگاد 2 منطقه 22

ادامه مطلب
برج پاسارگاد ۲

برج پاسارگاد ۲

برج پاسارگاد ۲ برج پاسارگاد ۲ یکی از خاص ترین پروژه های منطقه ۲۲ تهران در نزدیکی دریاچه است که آن را از سایر پروژه های موجود در منطقه متمایز ...