برج نگین در مروارید شهر

ادامه مطلب

برج نگین سیمان

برج نگین سیمان برج نگین سیمان تهران در منطقه ۲۲ در قالب یک بلوک ۲۶ طبقه است که ۲۱ طبقه مسکونی ، ۱ طبقه لابی و ۴ طبقه منفی است. ...