برج مرجان در شهرک چیتگر

ادامه مطلب
برج مرجان

برج مرجان

برج مرجان برج مرجان در منطقه ۲۲ دارای ۴۲ طبقه متلعق به تعاونی مسکن نیروی دریایی ارتش واقع در شهرک چیتگر میباشد این برج تنها برج ۴۲ طبقه و ۲ ...