برج صبا در منطقه 22

ادامه مطلب
برج صبا

برج صبا

برج صبا برج صبا در محدود کوهک چیتگر منطقه ۲۲ تهران قرار دارد. این پروژه ی مسکونی توسط تعاونی مسکن وزارت دفاع ساخته شده و در سال ۸۵ شروع به ...