برج سفید ابشار در منطقه 22

ادامه مطلب
برج‌های سفید آبشار

برج‌های سفید آبشار

برج‌های سفید آبشار برج‌های سفید آبشار متشکل از ۶ بلوک، در منطقه ۲۲ شمال غرب دریاچه و شمال اتوبان همت، در همسایگی بزرگترین مال خاورمیانه ایران مال و چسبیده به ...