برج خلبانان هما پارسه در منطقه 22

ادامه مطلب
برج خلبانان

برج خلبانان

برج خلبانان برج خلبانان هما پارسه مربوط به تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی جمهوری‌اسلامی ایران می‌باشد که دارای پلاک ثبتی ۵/۱۱ و ۵/۱۰ است. این پروژه واقع شده ...