برج برند منطقه 22

ادامه مطلب
برج احرار الزمان

برج احرار الزمان

برج احرار الزمان برج احرار الزمان در منطقه ۲۲ واقع در اطراف دریاچه چیتگر در بهترین موقعیت منطقه در مجاورت مجتمع عرفان و اسمان قرار گرفته و از لحاظ دسترسی‌، فاصله ای ۵ دقیقه ...
ادامه مطلب
برج رزلند (امام حسن)

برج رزلند (امام حسن)

برج رزلند برج رزلند(امام حسن) ، ( نام آن تغییر کرده و معروف به رزلند هستند) تغییر کرده اند . برج امام حسن پروژه‌ای تشکیل شده از ۴ برج مجزا توسط ...