پروژه های خرازی

همین الان

جهت مشاوره رایگان روی لینک کلیک نمایید

پروژه های خرازی

پروژه های خرازی

پروژه های خرازی در سایت املاک آساز میپردازیم.چنانچه به دنبال خرید ملک در املاک منطقه ۲۲ و در برج های پیش فروش چیتگر هستید و نقدینگی کافی بابت خرید ملک آماده ندارید پروژه خرازی از گزینه های خوب پیشنهادی به شما است که در مرحله نازک کاری و نزدیک تحویل می باشد. زمین پروژه خرازی به وسعت ۳۸ هکتار می باشد.

پروژه های خرازی

توضیحات اولیه پروژه خرازی :

این پروژه دارای ۴۴ برج و ۸۰۳۰ واحد است و در تقاطع اردستانی همت قرار دارد. واحدهای پیش فروش در منطقه۲۲

دارای تعاونی مسکن های آماد، هوافضا، رزمنده، لشگر ۲۷ (پارس کاشانه)
نیروی زمینی (حفاظت بسیج لشکر۱۰ و انرژی هسته ای و ستاد کل) می باشد.
ردیف جلو دارای ۲۹ طبقه و ردیف های آخر ۲۵ طبقه می باشد.
ردیف جلو پروژه آماد پشتیبانی ،آماد دوکوهه ، نیرو قدس ، هوا فضا و ستاد کل  می باشد.و در ردیف آخر پروژه لشکر ۲۷ قرار دارد
پروزه های نیروی زمینی، رزمنده، و تعاونی مسکن های لشکر در ردیف های وسط قرار دارند. برج های نیروی زمینی

پروژه های خرازی دارای نما و ظاهری متفاوت می باشد که بلوک های A به یک شکل یا بلوک های B به شکل دیگری ساخته می شوند و به همین منوال بلوک های C هم به یک شکل و بلوک D نیز به شکل دیگر ساخته می شود.
بلوک C آماد پشتیبانی و یکی از دو بلوک رزمنده می باشد.
بلوک های B3 و B4 و A3 و A4 بلوک های آماد نیروی قدس و آماد دوکوهه هستند و در ردیف رو به همت قرار دارند.

بلوک های B1  و A1 و B2 و A2 پروژه هوافضا می‌باشند.
بلوک C1 و C2 هم مربوط به ستاد کل می‌باشد.
بلوک B5 و A5 و بلوک B6 و A6 مربوط به نیروی زمینی می‌باشد.
بلوک B7 و A7 و بلوک B8 و A8 مربوط به رزمندگان می‌باشد.
بلوک B9 و A9 و بلوک B10 و A10 هم مربوط به رزمندگان می‌باشد.
بلوک B11 و A11 و بلوک B12 و A12 هم مربوط به نیروی زمینی  می‌باشد.
بلوک B13 و A13 و بلوک B14 و A14 هم مربوط به رزمندگان می‌باشد.
بلوک B15 و A15 و بلوک B16 و A16 هم مربوط به سپاه لشگر ۲۷ یا پارس کاشانه می‌باشد.
بلوک های D1 و  D2 و D3 و D4 مربوط به لشگر ۲۷ که بر حکیم قرار دارد و واحد های جنوبی محسوب می شود.

مساحت کل پروژه‌های خرازی ۳۸ هکتار می باشد که ۸۰۳۰ واحد آن بدین صورت تفکیک می‌شود:

 1. تعاونی ستاد کل: ۲۴۰ واحد
 2. تعاونی مسکن زمینی: ۱۱۰۰ واحد
 3. تعاونی آماد پشتیبانی: ۲۷۷۶ واحد
 4. تعاونی مسکن هوا فضا: ۸۱۰ واحد
 5. تعاونی رزمنده: ۲۴۰۰ واحد
 6. تعاونی لشگر ۲۷: ۱۱۸۰ واحد

پیش فروش پروژه خرازی واحدهای پیش فروش در منطقه۲۲

به صورت امتیاز و واریزی که برحسب تعاونی مسکن و موقعیت قرار گیری برج پروژه های خرازی متفاوت می شود غیر از تعاونی آماد پشتیبانی هم به صورت انتقال در دفتر خانه رسمی و هم به صورت انتقال در تعاونی مذکور می باشد و دارای پیش سند می‌باشد.

زمانی نقل و انتقال کامل صورت می گیرد که واریزی اعضا واریزی روز باشد

تعاونی آماد و پشتیبانی پروژه خرازی:

این تعاونی تنها تعاونی این پروژه های خرازی می باشد که طبقه و واحد آن مشخص می باشد و خرید و فروش آن امتیازی نبوده و متری خرید و فروش می شود.
این پروژه که جزو برج های پیش فروش و برج های اطراف دریاچه چیتگر می باشد،​​​​​​​در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تحویل موقت دارد و آذر ماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ تحویل قطعی آن است.

تعاونی لشگر ۲۷ تا رتبه ۷۰۰ در  پروژه های خرازی انتخاب طبقه و واحد صورت گرفته است و به صورت متری از قرار متری ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

امکانات پروژه های خرازی

 1. پارکینگ
 2. انباری
 3.  شوتینگ
 4. سالن ورزشی
 5. سالن اجتماعات
 6. سیستم اطفا حریق
 7. سیستم سرمایش و گرمایش: چیلر مرکزی
 8. دارای ۴ لاین آسانسور
 9. دسترسی به حکیم ، همت، بلوار پژوهش، اتوبان شهید فهمیده می باشد
 10. نزدیک مراکز توریستی ایران مال، شهر بازی هزار و یک شب، دریاچه چیتگر، پارک جنگلی چیتگر و باغ ملی گیاه شناسی و خرگوش دره می باشد
 11. این پروژه در کنار روستای وردیش واقع شده است
 12. در نزدیکی مترو ورد آورد، چیتگر و ایران خودرو است.

تیپ A شهید خرازی اردستانی:

برج های تیپ A مستطیل شکل هستند و دو برج تیپ A کنار هم و در وسط دو برج با تیپ B قرار دارند.

همانطور که در شکل مشاهده میکنید به صورت B, A, A, B قرار گرفته اند. و هر برج تیپ A دارای ۲۹ طبقه که شامل ۲۵ طبقه مسکونی، ۳ طبقه  منفی و ۱ طبقه لابی می شود.

و در هر طبقه ما ۶ واحد که در کل دارای ۱۵۰ واحد می شود چون برج دارای ۲۵ طبقه مسکونی می باشد.

در نتیجه ۲۵ ضرب در ۶ برابر با ۱۵۰ واحد می شود که دارای متراژ های ۱۲۸ متری، ۱۰۴ متری، ۱۲۷متری ، ۱۱۵ متری، ۱۱۰ متری و ۱۲۸ متری می باشد.
واحد شماره ۱: ۱۲۷ متر
واحد شماره ۲: ۱۰۴ متر
واحد شماره ۳: ۱۲۸ متر
واحد شماره ۴: ۱۱۵ متر
واحد شماره ۵: ۱۱۰ متر
واحد شماره ۶: ۱۲۸ متری
می باشد.

بررسی واحدهای A در تعاونی مسکن هوافضا :

بررسی پلان و نقشه واحدهای A در تعاونی مسکن هوافضا شهرک شهید خرازی : این تعاونی شامل واحدهای A1، A2  تعاونی می باشد که واحدهای شماره ۱ و ۲ و ۳ دارای ویو شهر بازی هزار و یک شهر می باشد.بهترین نقشه مربوط به واحدهای ۱ و ۲ می باشد که از پرتی کمتری نسبت به واحد ۳ برخوردار است.

​​​​​​بررسی  واحدهای A در تعاونی مسکن قدس :

این تعاونی شامل واحد های A3 ,A4 می باشد ، این واحد ها از نظر چشم انداز و ویو مانند تعاونی مسکن هوا فضا می باشد در واقع دارای موقعیت یکسان هستند.

بررسی واحدهای A در تعاونی مسکن نیروی زمینی :

این تعاونی شامل واحد های A5 , A6 , A11 , A12  می باشد. تیپ بلوک A در این تعاونی ویو و چشم انداز خاصی ندارد. در بلوک های A5 , A6 نقشه بر عکس می شود.

بررسی واحد های A در تعاونی مسکن رزمنده :

این تعاونی شامل واحدهای A7, A8 , A9 , A10 می باشد. تیپ بلوک A در این تعاونثی دارای ویو و چشم انداز خاصی نمی باشد. بلوک A7 , A8  مثلث برعکس بوده و A9 , A10 از نظر نقشه معکوس آنها هستند.

بررسی واحد های A در تعاونی مسکن لشگر ۲۷ :

این تعاونی شامل واحد های A15 , A16  می باشد. نقشه آنها به صورت مثلث برعکس می باشد. واحد های A16 دارای چشم انداز و ویو باز هستند. این بلوک واحد های ۱۲۷ متری ، ۱۱۰ متری و ۱۰۸ متری دارای ویو به سمت حکیم می باشند و دارای نور جنوب هستند.

​​​تیپ B شهید خرازی اردستانی:

در پروژه های خرازی برج های تیپ B به شکل مربع بوده و دو طرف برج های تیپ A قرار دارند و دارای ۲۳ طبقه که شامل ۲۰ طبقه مسکونی ۲ طبقه منفی و ۱ طبقه لابی می شود.

هر طبقه ۸ واحد با متراژ تقریبی ۱۱۰ متری را داراست. که ۸ ضرب در ۲۰ در مجموع دارای ۱۶۰ واحد می باشند.

واحد های شماره ۱ : ۱۰۵ متری
واحد های شماره ۲ : ۱۱۰ متری
واحد های شماره ۳ : ۱۱۶ متری
واحد های شماره ۴ : ۱۰۵ متری
واحدهای شماره ۵ : ۱۱۰ متری
واحد های شماره ۶ : ۱۱۲ متری
واحدهای شماره ۷ : ۱۱۳ متری
واحد های شماره ۸ : ۱۱۰ متری
می باشد.

بررسی واحدهای B در تعاونی مسکن هوا فضا :

این تعاونی شامل واحدهای B1 , B2 می باشد. که واحدهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ویو و چشم انداز شمالی و باز دارند و واحد های شماره ۵ و ۶ و ۷ و ۸ دارای چشم انداز جنوبی و رو به واحد های نیروی زمینی ارتش در پروژه های خرازی دارند.

بررسی  واحدهای B در تعاونی مسکن دو کوهه :

این تعاونی دارای واحدهای B3 , B4  می باشد. که واحد های شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ویو و چشم انداز شمالی و باز دارند و واحد های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ دارای ویو جنوبی و رو به واحدهای رزمنده در پروژه های خرازی دارند.

بررسی واحدهای B در تعاونی مسکن رزمنده :

این تعاونی دارای واحد های B7 , B8 , B9 , B10 هستند که بلوک B9 واحدهای شماره ۱ و ۸ دارای چشم انداز اردستانی هستند و بقیه واحد ها ویو خاصی در پروژه های خرازی  ندارند.

بررسی واحدهای B در تعاونی مسکن نیروی زمینی :برج های نیروی زمینی

این تعاونی دارای واحدهای B5 ,B6, B11 , B12 می باشد که بلوک B12  واحدهای ۴ و ۵ ویو شرق را در پروژه های خرازی دارد.

بررسی واحد های B در تعاونی مسکن لشگر ۲۷ :

این تعاونی دارای واحدهای B15 , B16  می باشد. که بلوک B16 واحد های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ داری ویو باز در پروژه های خرازی می باشد.
​​​​​​پلان و نقشه تیپ C شهید خرازی اردستانی
​​​برج های تیپ C در دو ردیف کناری اول پروژه های خرازی از سمت همت قرار دارد و  در واقع در ۴ جهت مختلف می باشند که به شکل ۸ ضلعی هستند و دارای ۲۹ طبقه شامل ۲۵ طبقه مسکونی ۳ طبقه پارکینگ و ۱ طبقه لابی می باشد.

در هر طبقه ۸ واحد با متراژ تقریبی ۱۱۰ متری وجود دارد که ۸ ضربدر ۲۵ می شود ۲۰۰ واحد در کل در پروژه های خرازی.

واحدهای شماره ۱ : ۱۱۹ متری
واحد های شماره ۲ : ۱۰۹ متری
واحدهای شماره ۳ : ۱۰۹ متری
واحدهای شماره ۴ : ۱۲۲ متری
واحدهای شماره ۵ : ۱۲۲ متری
واحدهای شماره ۶ : ۱۰۹ متری
واحد های شماره ۷ : ۱۰۹ متری
واحدهای شماره ۸ : ۱۱۹ متری

بررسی واحدهای C در تعاونی مسکن ستاد کل :

این تعاونی دارای واحدهای C1 , C2  می باشد. که واحدهای ۱ و ۲ و۳ و۴ و۸ در این بلوک ها دارای ویو خوبی در پروژه های خرازی  هستند.

بررسی واحدهای C در تعاونی آماد پشتیبانی :

این تعاونی دارای واحدهای C3 , C4  می باشد. که واحدهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ در این بلوک ها دارای ویو خوبی در پروژه های خرازی می باشد.

بررسی واحدهای C در تعاونی رزمنده :

این تعاونی دارای واحد های C5 , C6  می باشد. واحدهای ۱ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ دارای ویو جنوبی و باز در پروژه های خرازی  می باشند.

بررسی تیپ D شهید خرازی اردستانی:

برج های تیپ D از سمت همت آخر پروژه و از سمت حکیم ابتدای پروژه خرازی قرار دارند.

این بلوک ها دارای ۲۳ طبقه شامل ۲۰ طبقه مسکونی و ۲ طبقه پارکینگ و ۱ اطبقه لابی می باشد هر طبقه شامل ۶ واحد با متراژ تقریبی ۱۱۰ متر می باشد.

همین الان

جهت مشاوره رایگان روی لینک کلیک نمایید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.